Doula, kim jest i w czym może pomóc?

Doulą określa się kobietę, która towarzyszy drugiej kobiecie w trakcie porodu, w połogu, a także w okresie oczekiwania na narodzenie dziecka. Jest swoistą przewodniczką w tym wyjątkowym czasie. Określenie doula w języku greckim oznacza po prostu kobietę, która służy.

Czym dokładnie zajmuje się doula?

Doula jako zawód została zarejestrowana w Polsce w styczniu 2015 roku. Stało się to dzięki działaniom prowadzonym przez Stowarzyszenie DOULA. Z racji tego, że jest to dość nowy zawód, nie ma pełnej świadomości społecznej tego, czym doula się zajmuje. Warto jednak pamiętać o tym, że na przestrzeni wieków kobietom przy porodach zawsze towarzyszyły inne kobiety. Doula jest osobą, która towarzyszy kobiecie w trakcie porodu i najczęściej nie posiada medycznego wykształcenia. Jej kompetencje nie obejmują czynności medycznych i specjalistycznych, takich jak: kontrolowanie przebiegu porodu, czy przyjęcie dziecka na świecie. To są zadania należące do położnej. Doula wspiera i podtrzymuje na duchu rodzącą kobietę. Może także wspierać kobietę przed porodem i w trakcie połogu i opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Pomoże jej poukładać w głowie myśli i rozładować emocje. Rozwieje obawy i lęki. Da wsparcie nie tylko emocjonalne, ale także fizyczne. Wykona masaż, pomoże się rozluźnić. Na doulę można liczyć podczas kompletowania wyprawki dla maluszka, a także podczas pakowania torby do szpitala. Pomoże również przygotować plan porodu i wesprze w jego realizacji.

Jakie są główne zadania douli?

Położna zapewnia kobiecie wsparcie medyczne, natomiast doula dba o wsparcie społeczne i zaspokojenie potrzeb kobiety.
Doula może:
● wykonać masaż relaksacyjny,
● zorganizować spotkanie dla kobiet w ciąży lub krąg wsparcia,
● napisać plan porodu i pomóc go zrozumieć,
● asystować przy porodzie domowym,
● asystować przy porodzie szpitalnym razem z partnerem kobiety, jeśli regulamin
szpitala na to zezwala, by dwie osoby brały udział w porodzie,
● wspierać emocjonalnie kobietę w czasie skurczy – dawać jej pochwały i zachęty,
● poprawiać komfort kobiety poprzez dotyk, masaż, rozmowę, wspólne oddychanie, a
także podawanie napojów, czy pomoc przy zmianie pozycji,
● polepszać atmosferę podczas porodu poprzez aromaterapię, muzykoterapię, czy
światłoterapię.

Jakie są korzyści płynące ze wsparcia Douli?

Przeprowadzone badania wykazały, że kiedy podczas porodu towarzyszy kobiecie doula, którą kobieta wcześniej znała, obniża się ryzyko tego, że poród zakończy się cesarskim cięciem aż o 40%. Tak imponujący wynik procentowy nie został osiągnięty w grupie kobiet rodzących samotnie lub ze wsparciem partnera i personelu medycznego. Dodatkowymi korzyściami, które odnosiły kobiety rodzące w towarzystwie douli były: krótszy czas porodu; mniejsza potrzeba korzystania ze środków przeciwbólowych i znieczulenia zewnątrzoponowego; lepsze radzenie sobie ze skurczami; rzadsze występowanie problemów z karmieniem piersią.

Dlaczego warto skorzystać z usług douli?

Jeśli kobieta czuje się zestresowana swoim porodem. Ma liczne obawy i lęki, to bardzo dobrym krokiem będzie skorzystanie z usług douli. Zapewni ona kobiecie fachowe wsparcie emocjonalne i informacyjne. Pomoże jej się przygotować to tego niezwykłego i bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest poród. Zapewni jej odpowiednie wsparcie w trakcie jego trwania. Pomoże w trakcie połogu w opiece nad noworodkiem i pozwoli bezboleśnie wkroczyć na niezwykłą drogę macierzyństwa