Kim jest guwernantka i czym różni się od niani?

Guwernantka jest kojarzona z prywatną nauczycielką, która prowadziła nauczanie domowe i zajmowała się wychowywaniem dzieci w zamożnych domach w dawnej Polsce. Przez lata zawód ten stracił swoją popularność, jednak teraz na nowo wraca do łask. Kim jest guwernantka i czym różni się od niani?

Cechuje je niezwykle wysoka kultura osobista i serce otwarte na potrzeby dziecka. Proces wychowawczy oraz opiekę traktują, jako misję, której celem jest pełne ciepła wychowanie wykształconego, otwartego i sprawnie korzystającego z szerokiego wachlarza kompetencji społecznych, młodego człowieka.

Kim jest guwernantka?

Obecnie guwernantka zajmuje się najczęściej wychowaniem i nauczaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzice decydując się na jej wsparcie stawiają wysokie kryteria, które musi spełnić. Współczesna guwernantka powinna:
● mieć odpowiednie wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne,
● znać języki obce,
● grać na jakimś instrumencie,
● znać zasady savoir vivre’u,
● mieć prawo jazdy, by móc dowozić dzieci na zajęcia dodatkowe,
● mieć predyspozycje do pracy z dziećmi,
● mieć wysoką kulturę osobistą,
● mieć ukończony kurs pierwszej pomocy.
Takich cech u guwernantki poszukują rodzice, by zapewnić od najmłodszych lat wszechstronny rozwój swoim pociechom. Chcą, by jak najwcześniej zaczęły uczyć się języków obcych i wyrabiały sobie wrażliwość na sztukę np. poprzez grę na instrumencie, czy naukę rysunku.

Kim jest niania?

Jeżeli rodzice potrzebują osoby, która zaopiekuje się dziećmi pod ich nieobecność, najczęściej wybiorą nianię. Powinna ona mieć dobre referencje i predyspozycje do pracy z dziećmi. Jeszcze kilka lat temu niania nie musiała mieć szczególnego wykształcenia. Na ten moment wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne i pochodne są jednymi z głównychkryteriów branych pod uwagę przy zatrudnieniu.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mówi o tym, że niania to osoba, która zajmuje się dzieckiem, które jest w wieku od 20. tygodnia życia do momentu aż ukończy 3 lata. W praktyce wygląda to jednak tak, że niania zajmuje się po prostu dzieckiem pod nieobecność rodzica. Zapewnia mu opiekę, bezpieczeństwo i dba o zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Musi wiedzieć, jak pielęgnować dziecko, co zrobić w przypadku wystąpienia choroby, a także jak zapewnić maluchowi rozrywkę i kreatywnie zapełnić czas. Najczęściej zajmuje się dzieckiem, gdy rodzice są w pracy albo w sytuacji, gdy chcą spędzić wieczór bez dzieci.

Zakres obowiązków, jakie będzie wykonywać niania, jest najczęściej ustalany z rodzicami dziecka. Mogą one dotyczyć tylko spędzania czasu z dzieckiem i opieki nad nim. Może zdarzyć się też tak, że będzie konieczne przygotowanie posiłków dla dziecka, nakarmienie go, pomoc w kąpieli, czy ułożenie do snu. Głównym priorytetem niani jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że każda niania powinna przejść rozmowę kwalifikacyjną, do której powinna być dobrze przygotowana.

Coraz większa liczba zapracowanych, czy rozczarowanych rodziców poszukujących niani na własną rękę, decyduje się na skorzystanie z pomocy agencji niań, która fachowo rekrutuje przyszłe nianie. Warto zapoznać się z ofertą każdej z nich i sprawdzić, która nas do siebie przekonuje.

Niania, a guwernantka – jakie są różnice?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby niania z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi została guwernantką albo guwernantka pełniła funkcję niani. Wszystko zależy od indywidualnego dopracowania umowy i zakresu obowiązków z rodzicami dziecka. Nie ma specjalistycznych szkół kształcących w obydwu zawodach. Na rynku dostępne są jedynie szkoły policealne, bądź można odbyć kursy przygotowujące do tych zawodów. Podstawowe różnice między nianią, a guwernantką są takie, że:
● nianię zatrudnia się głównie do opieki nad dziećmi, natomiast guwernantka pełni
funkcję prywatnej nauczycielki dla dziecka,
● niania nie musi mieć wykształcenia i może mieć niższe kwalifikacje, natomiast
guwernantka musi mieć wysokie kwalifikacje i wykształcenie,
● niania zajmuje się młodszymi dziećmi, guwernantka zatrudniana jest do dzieci
starszych.
Warto znać te wszystkie różnice, by móc świadomie zdecydować, czy potrzebujemy dla naszego dziecka niani, czy guwernantki? A może na początku skorzystamy z pomocy niani, a z czasem zatrudnimy guwernantkę, by zapewnić jak najlepszy start w przyszłość naszym dzieciom?