grudzień 2022

Metoda Marii Montessori – współczesny nurt wychowawczy

Metoda Marii Montessori      Metodą Montessori nazywany jest sposób praktycznej pracy dziecka przy pomocy materiałów rozwojowych. Jest to alternatywny sposób kształcenia dzieci , który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Na potrzeby składają się jego możliwości, kompetencje, umiejętności, które umożliwiają mu naukę skuteczną i efektywną.      Twórcą tej metody jest Maria Montessori, włoska lekarka

Metoda Marii Montessori – współczesny nurt wychowawczy Read More »